OFERTA

Międzynarodowe kompleksowe usługi projektowe, doradcze i odbiory techniczne w zakresie instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych.

PROJEKTOWANIE

Projekty budowlane, techniczne, wykonawcze i montażowe w 2D i BIM dla:

 • instalacji sanitarnych
 • instalacji elektrycznych
 • instalacji wentylacji
 • instalacji klimatyzacji
 • instalacji ogrzewania
 • instalacji chłodzenia
 • instalacji tryskaczy
 • instalacji SAP, DSO, IT, BMS, CCTV, AC
 • przyłącza i sieci zewnętrzne
 • instalacji fotowoltaicznych

CONSULTING

 • Techniczne i komercyjne wsparcie dla innych firm w trybie Design & Build
 • Tworzenie harmonogramów prac w programach specjalistycznych
 • Commissioninig Management
 • Project management / Zarządzanie projektem
 • Sprawdzanie i weryfikacja wykonanych projektów
 • Odbiory techniczne instalacji
 • Budżety, wyceny i przedmiary instalacji
 • Analiza energii cieplnej i elektrycznej dla budynku
 • Symulacje CFD rozpływu powietrza i pożaru
 • Analiza kosztów modernizacji instalacji w budynkach
 • Koordynacja i zarządzanie w programach 3D, BIM
 • Modelowanie, tworzenie i sprawdzanie modeli 3D, BIM